Społeczeństwo i gospodarka Galicji

Witamy państwa w portalu Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Idea utworzenia portalu zrodziła się w tracie realizacji projektu badawczego pt. „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015. Doszliśmy wówczas do wniosku, że dobrze byłoby stworzyć platformę wymiany informacji o badaniach nad dziejami społeczno-gospodarczymi Galicji, która dodatkowo mogłaby pełnić funkcję popularyzatorską.

Taką też rolę pełni portal Społeczeństwo i gospodarka Galicji, na którym udostępniamy informacje o zrealizowanych i aktualnie prowadzonych badaniach naukowych oraz o ich wynikach. Portal redagują wywodzący się z różnych ośrodków akademickich członkowie zespołu badawczego realizującego projekt „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy”.

Do współpracy zapraszamy wszystkich badaczy, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką dziejów społeczno-gospodarczych Galicji.